Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Petak, 31. Siječnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13. i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/20-01/2-16, URBROJ: 2144-01-01-20-1 od 28. siječnja 2020. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

 
RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 
1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 60,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 716 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ugostiteljstvo i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 2.700,00 kuna.

 
2. Poslovni prostor u Labinu, Mate Blažine 1, površine 16,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 711 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 600,00 kuna.

3. Poslovni prostor u Labinu, Slobode 3, prizemlje, ukupne površine 21,55 m2, sagrađen na k.č. 973 k.o. Novi Labin,  

- namjena poslovnog prostora: skladište,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 818,10 kuna.

4. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,75 kuna.

 
5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 7, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 337,50 kuna.

6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,75 kuna.

7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 13, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 337,50 kuna.

8. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 1, ured broj 8/IIK, površine 12,40 m2, sagrađen na k.č. 881/5 k.o. Labin, II kat,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 558,00 kuna.

            Napomena: U poslovnom prostoru nalazi se inventar u vlasništvu bivšeg zakupnika u vrijednosti 6.260,00 kuna, za koji natjecatelji trebaju priložiti ovjerenu izjavu o preuzimanju opreme od prijašnjeg korisnika poslovnog prostora.

9. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, površine 141,85 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”),

- namjena poslovnog prostora: teretana,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 6.383,25 kuna.

NAPOMENA:

Budući zakupnik pored teretane ima pravo korištenja muške garderobe 27,50 m2 i ženske garderobe 25,60 m2. (ponuda se daje za površinu teretane 141,85 m2).

Opremanje teretane ostalom potrebnom opremom za obavljanje djelatnosti u tom prostoru obveza je odabranog Ponuditelja odnosno budućeg zakupnika. Prije nabave opreme i uređenja interijera budući zakupac je dužan izraditi projekt i na istog ishoditi suglasnost zakupodavca. Teretana mora biti opremljena moderno, funkcionalno, poštujući pravila sigurnosti korisnika, te mora zadovoljiti potrebe svih korisnika – od rekreativaca do sportaša koji se pripremaju za natjecanja. Sprave u teretani moraju biti nove ili malo korištene. Korištene sprave moraju biti u vrhunskom stanju i postavljaju se jedino uz suglasnost zakupodavca. Svi natpisi, signalizacija, radno vrijeme, razne oznake i sl. što će biti istaknuto na ulazu u poslovni prostor i unutar poslovnog prostora mora također biti predmet projekta interijera.


Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati, odnosno 17. veljače 2020. godine. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.
 

Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.Prilozi