Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Utorak, 29. Listopada 2019. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 2/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13. i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/19-01/2-282, URBROJ: 2144-01-01-19-1 od 24. listopada 2019. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 

1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 29,00 m2, prizemlje, sagrađen na 716 k.o. Novi Labin,
 • namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima (osim frizerskog salona),
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 1.305,00 kuna.

2. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 8, površine 59,65 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 406 k.o. Labin-Presika,
 • namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
 • početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 1.864,06 kuna.

3. Poslovni prostor u Labinu, Učka 1, površine 13,16 m2, prizemlje, sagrađen na 402 k.o. Labin-Presika,

 • namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ugostiteljstvo,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 25,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 411,25 kuna.

4. Poslovni prostor u Labinu, Antona Selana 8, površine 8,00 m2, prizemlje, sagrađen na 651/1 k.o. Novi Labin,
 • namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili skladišni prostor,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 360,00 kuna.

5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 693,75 kuna.

6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 7, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 337,50 kuna.

7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 8, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 337,50 kuna.

8. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 693,75 kuna.

9. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 12, površine 28,35 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 1.063,13 kuna.

10. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 13, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
 • namjena poslovnog prostora: ured,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 337,50 kuna.

11. Poslovni prostor - garaža u Labinu, Istarska 26 (oznake G6), površine 19,00 m2,  sagrađen na k.č. 186/1 k.o. Novi Labin,
 • namjena poslovnog prostora: garaža,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 9,00 kn (PDV nije uključen),
 • jamčevina: 213,75 kuna.


Ponuda mora sadržavati:

a)    uredno ispunjen obrazac ponude za zakup poslovnog prostora,
b)    izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra/obrtnica ili prijava u Registar poreznih obveznika – obrazac RPO (za djelatnosti slobodnih zanimanja) ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane nadležnog tijela kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti (nije potrebno za ponudu pod rednim brojem 9)
c)    dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog),
d)    potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
e)    potvrda Porezne uprave, da nema nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu.

Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku.

Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.

Jamčevina se uplaćuje na računa Grada Labina: HR 4523400091822200000 - jamčevina za zakup poslovnog prostora, s pozivom na broj HR 68 7811 – OIB.

 Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 13. studenog 2019. u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.
 

Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi