Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

Ponedjeljak, 09. Travnja 2018. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17. i 15/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama oznake KLASA: 022-05/18-01/2-137 URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 03. travnja 2018. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama. 

 
RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA SLIJEDEĆEG POSLOVNOG PROSTORA:

 1. Poslovni prostor u Labinu, Fortica 6, ukupne površine 26,00 m2 (prizemlje) i 8,00 m2 (kat), sveukupno 34,00 m2, sagrađen na k.č. 255 k.o. Labin – Presika.

- namjena poslovnog prostora: uredski prostor

- iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).


Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVNIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 30-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 12:00 sati, odnosno 09. svibnja 2018. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Detalje Natječaja i potrebnu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Prilozi