Pretraživanje

Nastavljaju se ulaganja u proširenje javne rasvjete

Utorak, 09. Svibnja 2017. - 0:00

Javna rasvjeta je integralni dio našeg društva koji osigurava sigurni promet ljudi i vozila noću kroz gradske i seoske javnoprometne površine. Grad Labin je tokom travnja nastavio sa ulaganjem na proširenju javne rasvjete. Na dijelu županijske ceste oznake Ž.C.5103 unutar naselja Kapelica od adrese Kapelica kućni broj 36 do kućnog broja 45, izvršeni su radovi na proširenju i postavljanju nove javne rasvjete. Montirano je ukupno sedam novih stupova javne rasvjete. Vrijednost investicije iznosi 66.263,40 kuna bez PDV-a.