Pretraživanje

Najava 33. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Petak, 02. Studenog 2012. - 14:28

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 33. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina, koja ce se održati u ponedjeljak, 5. studenog   2012. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijecnice Grada Labina, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeci dnevni red:

 1. Usvajanje Skracenog zapisnika sa 32. redovne sjednice Gradskog vijeca
 2. Donošenje Zakljucka o prihvacanju Godišnjeg izvješca o radu Djecjeg vrtica „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2011/2012. godinu (Prilog: Godišnje izvješce o radu Djecjeg vrtica "Pjerina Verbanac")
 3. Donošenje Drugih izmjena Programa izrade dokumenata prostornog uredenja i ostalih pratecih dokumenata za 2012. godinu (Prilog: Obrazloženje)
 4. Donošenje Trecih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2012. godinu (Prilog: Obrazloženje)
 5. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 6. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2012. godinu
 7. Donošenje Drugih izmjena Socijalnog programa Grada Labina za 2012. godinu
 8. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2012. godinu
 9. Donošenje Prvih izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Labina za 2012. godinu
 10. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proracuna Grada Labina za 2012. godinu (Prilog: Opci dio, Posebni dio, Obrazloženje)
 11. Donošenje Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2013. godinu
 12. Razmatranje Nacrta prijedloga Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi gradevinski radovi (I. citanje)
 13. Donošenje Rješenja o razrješenju clana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina
 14. Donošenje Rješenja o imenovanju clana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina.