Pretraživanje

Nadopuna javnog poziva- k.č. 1717-5 1717-7 k.o. Ripenda

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama oznake k.č. 1717/5 i k.č. 1717/7, k.o. Ripenda, na kojima je izvedena nerazvrstana cesta NC. 15. RABAC- MALI KOSI- VATROGASNI PUT da je uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste radi evidentiranja ceste u katastru i u zemljišnim knjigama moguće izvršiti dana 26.11.2021. u 09.00 sati u upravnoj zgradi Grada Labina, Titov trg 11, Labin, ali po prethodnoj najavi na 866-830 ili na email: tijana.celija@labin.hr

Prilozi


;