Pretraživanje

Nacrt prijedloga Proračuna za 2019. objavit će se u ponedjeljak

Petak, 09. Studenog 2018. - 0:00

Sa jučerašnjim sastankom predstavnika Grada Labina i članova Vijeća Mjesnog odbora Rabac završio je i treći, završni krug konzultacija oko kreiranja Proračuna za 2019. godinu.

Naime, nakon već provedena dva kruga konzultacija na kojima su građani predlagali prioritetna ulaganja u svoja naselja i tako pomagali u kreiranju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu, ovoga su se puta završno sastali predstavnici Grada i članovi Vijeća mjesnih odbora kako bi potvrdili prihvaćene prijedloge. Sastanci su održani ovog tjedna sa članovima vijeća svih sedam labinskih mjesnih odbora.

Nacrt prijedloga Proračuna objavit će se u ponedjeljak zajedno sa svim materijalima za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća koja se održava 20. studenog.