Pretraživanje

MO Rabac

Građani i gradska uprava > Mjesni odbori > MO Rabac

U Vijeće Mjesnog odbora Rabac izabrani su:

  1. Helena Hrvatin
  2. Aleksandar Ilijević
  3. Miljenko Miškulin
  4. Smiljan Popov
  5. Remiđo Smoković.
 
Predsjednik
Miljenko Miškulin
e-mail: mjesni.odbori@labin.hr ili odbor.rabac@gmail.com

Prilozi


;