Pretraživanje

Mjesni odbor Labin Gornji

U Vijeće Mjesnog odbora Labin Gornji izabrani su:

  1. Mauro Čekada
  2. Fabio Juričić
  3. Elvira Milevoj
  4. Alenka Verbanac.

Predsjednica: Alenka Verbanac
mob: 0915198412
E-mail:alenka.verbanac555(at)gmail.com
E-mail: mjesni.odbori(at)labin.hr

Prilozi


;