Pretraživanje

Mjesni odbori

Građani i gradska uprava > Mjesni odbori > Kontaktiraj mjesni odbor

Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u Gradu Labinu, u Gradu Labinu su osnovani sljedeći mjesni odbori:

mjesni_odbori_1.jpg (99 KB)Labin donji u sastavu: Starci, Podlabin, Ul. Vilete, Streljana, Čekadi mjesni_odbori_2.jpg (62 KB)Labin Kature u sastavu: Kature, Katuri
mjesni_odbori_3.jpg (73 KB)Labin gornji u sastavu: Stari grad, Ul. Slobode, Škrilice, Presika, Gondolići, Duga Luka, Kranjci, Rogočana, Bartići, Junac
mjesni_odbori_4.jpg (135 KB)
Kapelica
u sastavu: Kapelica, Breg, Breg Ivanovci, Salakovci, Gora Glušići
mjesni_odbori_5.jpg (85 KB)Vinež u sastavu: Marcilnica, Vinež, Marceljani, Ladenci, Viškovići mjesni_odbori_6.jpg (72 KB)
Rabac
u sastavu: Rabac


mjesni_odbori_7.jpg (71 KB)
Ripenda
u sastavu: Ripenda Breg, Ripenda Verbanci, Ripenda Kosi
gradsko oko.png (34 KB)Prijavi komunalni nedostatak mjesni_odbori_9.jpg (55 KB)Kontaktiraj mjesni odbor
Tijela Mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora. U okviru svog samoupravnog djelokruga, Mjesni odbor vodi brigu o:
  • uređenju naselja na svome području
  • poboljšavanju kvalitete življenja i stanovanja na svome području
  • obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te o poboljšavanju i održavanju objekata te uređaja mjesne i lokalne infrastrukture na svome području
  • potrebama građana u djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnog zdravlja
  • zadovoljavanju potreba građana u područjima kulture, tjelesne i zdravstvene kulture, tehničke kulture i športa
  • komunalnom redu, očuvanju prirode i o zaštiti okoliša na svome području
  • organiziranju pučkih svečanosti i priredaba, o obilježavanju Dana Mjesnog odbora
  • uvjetima za rad tijela Mjesnog odbora i o drugim pitanjima koja se odnose na svakodnevni život i rad građana na svome području.


;