Pretraživanje

Medunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Subota, 24. Studenog 2012. - 16:32

Medunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenoga a njime zapocinje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama (25.studenog - 10. prosinca). Naime, taj su dan 1999. godine Ujedinjeni narodi službeno potvrdili kao Medunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama u znak sjecanja na likvidaciju sestara Mirabel, politicke aktivistkinje u Dominikanskoj Republici, koje je zbog njihovih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu 1960. godine smaknuo diktator Rafael Trujillo.

Vecina nasilja nad ženama ostaje neregistrirana zbog straha od prijavljivanja nasilnika. Policijski službenici i pripadnici nevladinih organizacija isticu da se vrlo mali broj žena odluci prijaviti nasilnika. Pojedina istraživanja pokazuju kako žene trpe nasilje i po 10 do 15 godina prije nego što konacno odluce potražiti pomoc. Svjetska statistika svjedoci kako su u više od 70 posto slucajeva ubojstava žena u svijetu izvršitelji bili njihovi partneri.Nasilje u obitelji danas predstavlja ozbiljan društveni problem, a mi smo na žalost svjedoci sve vece pojavnosti razlicitih oblika nasilnickih ponašanja. Iako je posljednjih godina u Hrvatskoj postignut znacajan napredak u suzbijanju nasilja u obitelji, posebice u domeni zaštite žena i djece žrtava obiteljskog nasilja (usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Nacionalne strategije zaštite od nasilja od obitelji i izrade Protokola o postupanjima u slucaju nasilja u obitelji), potrebno je još mnogo raditi na senzibilizaciji i edukaciji javnosti o ovoj temi. Nasilje u obitelji nije ni nova niti specificna pojava suvremenog svijeta, ono je postojalo oduvijek ali je tek nedavno prepoznato i imenovano kao društveni problem (do 2000. godine u Hrvatskoj je podrucje nasilja u obitelji bilo zakonski potpuno nepokriveno podrucje). Iako još uvijek prevladava mišljenje kako se nasilje dogada u problematicnim obiteljima nižeg socijalnog statusa kod nasilja u obitelji ogranicavajucu ulogu nema socijalni ni ekonomski status, vec se ono dogada u svim društvenim slojevima.

Cilj obilježavanja Medunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je osvještavanje i senzibiliziranje javnosti na ovaj važan društveni problem. Posebno osjetljiva društvena skupina koja je najizloženija svim vrstama nasilja jesu djeca, žene, osobe s invaliditetom i starije osobe. Svi zajedno trebamo postati svjesni cinjenice da se nasilje ne dogada samo nekome drugome, da su nasilnici osobe svih profesija i socijalnih struktura. Prema poznatim podacima, u Hrvatskoj je svakih 15 minuta zlostavljana jedna žena, no najviše zabrinjava broj neprijavljenih slucajeva zlostavljanja. I vi možete ZAUSTAVITI NASILJE, nemojte ga podupirati šutnjom!

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Labina skrece pozornost na problem nasilja ciji razmjeri nikada nisu u potpunosti poznati. Osim fizickog nasilja koji se najcešce cini u obitelji, žene i djevojke su žrtve nasilja pocinjenog i u široj zajednici. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Vijece za komunalnu prevenciju Grada Labina pozivaju sve žene-žrtve nasilja sa podrucja Grada Labina da se osnaže i prijave svako nasilje nad njima. Žene žrtve nasilja u Labinu i Istri mogu se obratiti i Sigurnoj kuci Istra koja pruža pomoc, podršku i smještaj ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci. Educirane volonterke i strucne osobe Kuce dostupne su svim ženama iz Istarske županije putem broja telefona 500-148 radnim danom od 09,00 do 13,00 sati, a ponedjeljkom i petkom i u popodnevnim satima od 17,00 do 19,00 sati. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Labina djeluje u sastavu: Eni Modrušan, Dolores Soric, Štefanija Prosenjak Žumbar, Moreno Milevoj, Bruno Milevoj, Irena Crvak i Maja Hamzic, a  Povjerenstvu se možete obratiti na telefone 852-731 ili mob. 098 367 925.