Pretraživanje

Ljetna škola robotike i elektronike

Utorak, 26. Lipnja 2012. - 8:35

Od 24. do 29. lipnja 2012. u turistickom naselju Girandella održava se Ljetna škola robotike i elektronike. Osim sudionika iz Hrvatske i Slovenije, sudjeluju i nastavnici iz Rumunjske i Turske.

Ljetna škola je dio EU projekta InFiRo (Integrirani pristup laboratorijskoj robotici kroz fiziku) a temelji se na aktivnom radu sudionika, koji ukljucuje  izradu  i predstavljanje projekata. U okviru ljetne škole održat ce se cetiri radionice.

Radionica "Robotika" ukljucuje sadržaje racunalnog programiranja, projektiranja strojeva i uredaja (npr. mobilnih robota), osnovno rukovanje i korištenje senzora i aktuatora. Koristi se  standardni besplatni  softver (Visual Basic i Bascom) i kontroler koji je razvijen u Sloveniji u sklopu EU projekta ComLab.

Radionica "Elektronika" se temelji na iskustvenom ucenju o radu elektronickih sklopova za rješavanje problema. Za razliku od slicnih uvodnih tecajeva, u kojima se proucavaju samo otpornici, kondenzatori, diode i tranzistori, u radionici se proucava  uporaba senzora, analognih i digitalnih integriranih krugova i programskih sustava. U radu se koristi racunalni program  Yenka koji simulira rad elektricnih krugova.

Radionica Kompjutorizirani laboratorij znanosti temelji se na prakticnoj primjeni racunala za mjerenje i kontrolu u razlicitim znanstvenim podrucjima (fizika, biologija, kemija ...) i tehnici. Koristit ce se  senzori za mjerenje raznih fizikalnih velicina (temperatura, jakost svjetlost, snaga, pH..), uz njihovu analizu i prezentaciju.  Sudionici ce se upoznati s programiranjem u standardnim programskim okruženjima (Visual Basic, Delphi, C++, LabVIEW ...).

Istraživacka radionica elektronike i robotike je prvi put provedena 2011. na ljetnoj školi  u Sloveniji. U  ovoj radionici sudjeluju ucenici s  prethodnim iskustvom i znanjem.