Pretraživanje

Labin u pilot projektu analize upravljanja javnim rashodima

Petak, 21. Ožujka 2014. - 12:35

U Hrvatskoj na lokalnim razinama treba uspostaviti sustav fiskalne odgovornosti prema najvišim standardima, istaknuto je na službenom predstavljanju projekta PEFA za lokalnu samoupravu u Hrvatskoj, što ga je pokrenula Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

Projektom PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability study) zasada ce se pilot projektom analizirati stanje upravljanja javnim rashodima i financijska odgovornost u cetiri hrvatska grada Crikvenici, Labinu, Sisku i Koprivnici.

Analizom ce se utvrditi raspolažu li navedeni gradovi potrebnim alatima za osiguranje tri temeljna proracunska cilja: ostvarenje sveukupne fiskalne discipline, stratešku raspodjelu resursa, ucinkovito raspolaganje resursima u pružanju javnih usluga.

Projekt PEFA za lokalnu samoupravu u Hrvatskoj prva analiza tog tipa u Europskoj uniji koja se provodi na razini jedinica lokalne samouprave.