Pretraživanje

Labin peti po transparentnosti u Republici Hrvatskoj

Petak, 14. Studenog 2014. - 12:26

Udruga GONG i Udruga gradova tijekom 2014. godine proveli su istraživanje transparentnosti poslovanja svih 576 gradova, opcina i županija u Republici Hrvatskoj (127 gradova, 429 opcina i 20 županija). Radi se o trecem istraživanju transparentnosti poslovanja. Prvo istraživanje je provedeno 2009. godine, a drugo 2011/2012 godine.

Cilj istraživanja bio je utvrditi trenutno stanje u podrucjima transparentnosti rada i otvorenosti prema gradanima, suradnje s organizacijama civilnog društva, te funkcioniranja mjesne samouprave te ocijeniti napredak u gradovima i opcinama u odnosu na prethodna istraživanja.

Maksimalan broj bodova koji su jedinice mogle osvojiti je 10, pri cemu se rezultat iznad 7,5 bodova smatra izrazitom transparentnošcu poslovanja. 25 gradova i jedna opcina zadovoljavaju kriterij izrazite transparentnosti poslovanja, a dodatnih 108 gradova i opcina zadovoljavaju kriterije transparentnog poslovanja.

U Šibeniku su danas u sklopu 6. Susreta gradonacelnika i poduzetnika dodijeljena priznanja najtransparentnijim jedinicama u kategorijama kako slijedi:

U kategoriji gradovi i opcine:

1. RIJEKA (9,61/10)

2. SLAVONSKI BROD (9,22/10)

3. VODICE (8,93/10)

4. PAZIN (8,82/10)

5. LABIN (8,78/10)

U kategoriji županija:

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA (7,9/10)

Za najveci napredak u odnosu na prethodno istraživanje 2011/2012.:

OPCINA BELICA (8,19/10).

Labin je 2009. godine bio na 15. mjestu u Republici Hrvatskoj po transparentnosti dok je 2011/2012. godine dijelio 2. mjesto za transparentnost zajedno sa gradom Samoborom. Zadržavajuci postojece razine usluga prema gradanima i ove je godine nagraden odlicnim 5. mjestom. Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, izmedu ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu gradana, organizacija civilnog društva s javnim institucijama.

Medu izrazito transparentnim istarskim gradovima su i Pula na 6. mjestu, Buzet na 15. mjestu i Novigrad na 20. mjestu. Usporedujuci transparentnost poslovanja županija Istarska županija zauzima 12. mjesto.

Rezultati istraživanja su u cijelosti objavljeni na internetskim stranicama www.lotus.gong.hr po pojedinim opcinama, gradovima i županijama u svim rundama istraživanja te uz mogucnost medusobne usporedbe.


Prilozi