Pretraživanje

Kvaliteta zraka

Planiranje, gradnja i okoliš > Kvaliteta zraka

Zaštititi zrak koji udišemo je konstantna i vitalna potreba ne samo za nas već za cjelokupan život na Zemlji.

Kvaliteta zraka prati se na državnoj i lokalnoj razini kroz mrežu mjernih postaja, a ti se podaci koriste za praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka i potom za predlaganje i provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka. Državna mreža za praćenje kvalitete zraka obuhvaća 20 postaja za praćenje kvalitete zraka. Odsjek za kakvoću zraka bavi se poslovima prikupljanja podataka o zraku, obradom podataka, praćenjem stanja okoliša i izradom izvješća o zraku. Odsjek vodi i koordinira jedinstveni Informacijski sustav zaštite zraka, koji je sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša. Agencija za zaštitu okoliša kao punopravna članica Europske agencije za zaštitu okoliša, dostavlja podatke o zraku Europskoj informatičkoj i promatračkoj mreži za zaštitu okoliša (EIONET). Podaci iz državne mreže i lokalnih mreža objavljuju se u godišnjem izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske kojeg izrađuje Agencija za zaštitu okoliša


Rezultati mjerenja kvalitete zraka objavljuju se svakog sata na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a možete ih pratiti na:

planiranje8.jpg (58 KB)
Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka

Prilozi


;