Pretraživanje

Ustanove i udruge u kulturi

Kultura, turizam i sport > Ustanove i udruge u kulturi

Na području Grada Labina djeluju tri ustanove u kulturi i petnaest udruga koje se bave kulturnim djelatnostima. Gradske ustanove u kulturi su Pučko otvoreno učilište (POU), Gradska knjižnica i Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana.

U sastavu POU-a nalaze se vrijedne zbirke Matije Vlačića Ilirika i sakralnih umjetnina, a u njegovu okviru organiziraju se i održavaju kinoprikazivačka djelatnost, glazbeno-scenske priredbe, kazališne predstave i druga kulturna događanja. U okviru Pučkog otvorenog učilišta djeluju i:

NARODNI MUZEJ LABIN
GRADSKA GALERIJA LABIN

Gradska knjižnica osnovana je 1960. godine, a od 2006. godine djeluje kao samostalna javna ustanova. Od 2013. integrirana je u autentičan ambijent rudarskog naslijeđa i dio je zaštićenog kompleksa industrijske kulturne baštine Pijacal. Knjižnica ima sve odjele potrebne za funkcioniranje knjižnične djelatnosti koji osiguravaju djelovanje knjižnice kao javnog kulturnog prostora za građane (odjel za odrasle, dječji odjel, odjel za mlade, odjel multimedije, studijski odjel, zavičajna zbirka i polivalentna dvorana). Cjelodnevna dostupnost, potrebna informacijska i komunikacijska tehnologija, stručno osoblje i bogat knjižnični fond i knjižnične usluge određuju knjižnicu kao kulturno i komunikacijsko središte za građane svih dobnih skupina.


POPIS USTANOVA I UDRUGA U KULTURI

USTANOVE U KULTURI

vijesti_32030_v.jpg (9 KB) Pučko otvoreno učilište Labin
Kulturna, obrazovna i informacijska javna ustanova
Ravnateljica: Daniela Mohorović
Tel.: +385 52 852 524, +385 53 852 133
Fax: +385 52 852 056
E-mail: uciliste(at)labin.hr
gk.png (8 KB) Gradska knjižnica Labin
Kulturno-obrazovna i informacijska ustanova
Ravnateljica: Silvia Fiamengo
Tel.: +385 52 852 257
Fax: +385 52 856 232
E-mail: gradska.knjiznica.labin(at)pu.t-com.hr
logo_za_web.png (20 KB) Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana
Ravnateljica: Melita Lasek Satterwhite
Tel.: + 385 52 885 439
Fax.: +385 75 801 106
E-mail: ured(at)ous-mbrasana.skole.hr

UDRUGE U KULTURI

Na području Grada Labina djeluje ukupno oko 90 udruga iz područja kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstva te udruga građana. Oko petnaest udruga bavi se kulturnim djelatnostima i vrlo su značajne za rad Grad Labin.

NATJEČAJE I INFORMACIJE ZA UDRUGE pogledajte OVDJE.

galerija alvona.png (5 KB) Galerija Alvona
Galerijska djelatnost
Kontakt: Toni Šaina

Tel. +385 52 852 082
E-mail: galerija-alvona(at)pu.t-com-hr
 image002_18.jpg (3 KB) UDRUGA "LIMENA GLAZBA LABIN“
Djelatnost: Orkestar koji okuplja građane koji se bave glazbom, organizacija kulturnih manifestacija
Kontakt: Serđo Kocijel

Tel. +385 91 44 55 785, +385 52 857 295
E-mail: astor(at)pu.htnet.hr
 kontakt.jpg (20 KB) UDRUGA ZA NJEGOVANJE I OČUVANJE GLAZBENE TRADICIJE "RAŠELINKI"
Djelatnost: njegovanje i očuvanje glazbene tradicije
Kontakt: Edit Dobranović
Tel. +385 98 592 885
kl.jpg (9 KB) UDRUGA "KLAPA LABIN"
Djelatnost: razvoj i promocija klapske pjesme
Kontakt: Ivica Vukelić
Tel. +385 98 261 081
E-mail: klapa.labin(at)gmail.com
 kontakt.jpg (20 KB) PJEVAČKI ZBOR "MORNICA"
Djelatnost:Promicanje i izobrazba glazbene kulture za djecu i mlade
Kontakt: Aleksandra Korolija
Tel. +385 99 823 2363
 nomenestomen_teaser_1.jpg (10 KB) UDRUGA ZA PROMICANJE GLAZBE KULTURE "NOMEN EST OMEN"
Djelatnost: poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici, okupljanje neafirmirane i afirmirane likovne, književne, glazbene i ine stvaraoce, različitim akcijama upoznati javnost s radom svojih članova, te s radom kulturnih staraoca i drugih srodnih udruga
Kontakt: Hrvoje Bolfan
Tel. +385 91 478 75 20
E-mail: pjevackizborneo(at)gmail.com
 najave_8667_v.jpg (50 KB) HRVATSKI KATOLIČKI ZBOR “MI” OZ LABIN
Djelatnost: Zborsko pjevanje
Kontakt: Nenad Horvat
Tel. +385 91 788 10 94
E-mail: hkzmi(at)gmail.com
osa.jpg (18 KB) UDRUGA “OSA” LABIN
Djelatnost: Glazbeno/scenska, izdavačka, promocijska
Kontakt osoba: Borjan Batagelj
Tel. +385 99 7011446
E-mail: osaindie(at)gmail.com
 kontakt.jpg (20 KB) KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "ĐULISTAN"
Djelatnost: očuvanje, njegovanje i uvježbavanje izvornih tradicijskih plesova, glazbe, običaja Bošnjačkih u drugih naroda BIH
Kontakt: Mirela Karić
Tel. +385 91 11 05 978
kontakt.jpg (20 KB) UDRUGA ZA PROMICANJE GLAZBENO-SCENSKE KULTURE IKS
Djelatnost: promicanje glazbeno scenske kulture
Kontakt: Kristijan Stojić
Tel. +385 98 96 48 234
E-mail: kicostojic(at)gmail.com
151-kolarici-427x600.jpg (3 KB) UDRUGA “AKCENT STUDIO”
Djelatnost: Glazbeno-scensko stvaralaštvo
Kontakt: Elis Lovrić
Tel. +385 52 872 374, +385 91 30 03 083
E-mail: elislovric(at)yahoo.it
kontakt.jpg (20 KB) KULTURA SNOVA – PODRUŽNICA ISTRIA – KULTURNI KRUG LABIN
Djelatnost: Poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici, okupljanje neafirmirane i afirmirane likovne, književne, glazbene i ine stvaraoce, različitim akcijama upoznati javnost s radom svojih članova, te s radom kulturnih staraoca i drugih srodnih udruga
Kontakt: Zdravko Odorčić
Tel. +385 98 334 145 (NEDA MILENKOVSKI)
E-mail: kulturasnova(at)gmail.com       
najave_935_v.jpg (81 KB) STUDIO ZA VIZUALNO STVARALAŠTVO "LILA"
Djelatnost: Multimedijskom umjetničko stvaralaštvo kroz interakciju više vrsta medija
Kontakt: Nataša Stanić
Tel. +385 98 990 36 40
E-mail: info(at)festlabin.hr, nstanich(at)hotmail.com
 kontakt.jpg (20 KB) UDRUGA "NOTTURNO"
Djelatnost: Razvoj, unapređivanje i popularizacija filmske i audio-vizualne umjetnosti; organiziranje predavanja, izložbi, filmskih i video projekcija; sudjelovanje na srodnim filmskim/video natjecanjima, festivalima, radionicama i manifestacijama; suradnja sa sličnim udrugama.
Kontakt: Toni Juričić
Tel.  +385 99 676 99 94
E-mail: notturno.film(at)gmail.com
lae.jpg (1 KB) UDRUGA "LABIN ART EXPRESS" 
Djelatnost: organizirano i kreativno korištenje slobodnog vremena mladih ljudi prven-stveno u cilju njihovog većeg društveno-političkog angažmana, kulturno-umjetnička djelatnost, edukativno/obrazovna djelatnost s naglaskom civilno-društveni aktivizam, spomeni-čko/muzejska djelatnost.
Kontakt: Dean Zahtila
Tel./fax. +385 52 857 041
E-mail: lae(at)pu.t-com.hr


;