Pretraživanje

Kriteriji, mjerila i nacin financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2013. godinu

Utorak, 21. Svibnja 2013. - 7:33

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika 9. svibnja 2013. godine donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i nacinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2013. godinu.

Naime, Grad Labin vrši decentralizirane funkcije osnovnog školstva i osnivac je Osnovne  škole Matije Vlacica, Osnovne škole «Ivo Lola Ribar», Centra «Lice Faraguna» i Glazbene škole Matka Brajše Rašana.

Vlada Republike Hrvatske Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilancnih prava za financiranje minimalnog  financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini utvrdila je godišnju bilancu sredstava za osnovno školstvo u 2013. godini.

Grad Labin za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2013. ostvaruje pravo na ukupna sredstva u visini od 2.547.508,00 kuna i to:

a)  rashodi za materijalne i financijske rashode 1.965.769,00 kuna

b)  rashodi za materijal, dijelove i usluge tekuceg i investicijskog održavanja škola 176.808,00 kuna

c)  rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 404.931,00 kuna

Ovom Odlukom  sredstva za energente i prijevoz ucenika osiguravaju se prema stvarnim izdacima, a preostali materijalni i financijski rashodi financiraju se obzirom na broj ucenika, broj razrednih odjela, broj podrucnih škola u odnosu na maticnu školu i dogovora ravnatelja škola.

Tekuce i investicijsko održavanje financira se prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekuceg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Labina za tekucu godinu koji je utvrden  u svoti od 176.808,00 kuna.

 

Kapitalna ulaganja izvršavaju se na osnovi Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Labina  u kojem se planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji ce se realizirati u tekucoj godini a utvrden je u svoti od  404.931,00 kuna. Ovim planom ce se za Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ izdvojiti 330.191,00 kuna od cega se sa iznosom od 270.191,00 kuna planira završiti zamjena preostale stolarije na maticnoj zgradi.


Prilozi