Pretraživanje

Konstituirani MO Labin Donji i Kature

Četvrtak, 30. Srpnja 2020. - 0:00

Nakon održanih izbora za članove vijeća mjesnih odbora 5. srpnja ove godine, u Velikoj vijećnici Grada Labina, u utorak, 29. srpnja konstituirana su posljednja dva od ukupno sedam labinskih mjesnih odbora: Kature i Labin Donji.

Prethodnih je dana održano pet sjednica pa su se i ove posljednje dvije odvijale po već uhodanoj praksi, pridržavajući se svih propisanih epidemioloških mjera, s određenim vremenskim odmakom između dva sastanka.

Obje sjednice imale su, sukladno dnevnom redu, po dvije točke, a to su verifikacija mandata članova Vijeća Mjesnog odbora te izbor predsjednika Vijeća Mjesnog odbora.

Tako su na konstituirajućoj sjednici Mjesnog odbora Labin Donji verificirani mandati izabranih vijećnika Alena Vozile, Antonele Pamić, Deana Nestorovića, Sakiba Trumića i Darijana Čekade s liste IDS-DDI, te Ifeta Bešića i Nevenke Belušić sa liste SDP-a. Za predsjednika je izabran Alen Vozila.

Na konstituirajućoj sjednici Mjesnog odbora Kature, s obzirom da je izabrani vijećnik Dorino Rajković iz osobnih razloga svoj vijećnički mandat stavio u mirovanje, vijećničko mjesto pripalo je Aidi Murtić Hodžić, pa su tako verificirani mandati Irene Smoković, Aide Murtić Hodžić, Tijane Kocijel te Giuliana Milevoja sa liste IDS-DDI, kao i Gracijele Milevoj, Valdija Goba te Ferzete Okanović sa liste SDP-a. Za predsjednicu je izabrana Irene Smoković.

Sjednicama je, u ime Grada Labina, prisustvovala zamjenica gradonačelnika Federika Mohorović Čekada koja je istaknula:

„Prije svega čestitam svima vama na izbornom rezultatu i odgovornosti koja iz njega proizlazi. Prema broju stanovnika, Kature i Labin Donji su dva najveća mjesna odbora na području našega grada pa vam sigurno neće nedostajati razgovora sa sugrađanima i zahtjeva u vašim kvartovima. Želim da u svom mandatu budete aktivni, kako biste svojim djelovanjem i osluškivanjem potreba građana pomogli i nama, gradskoj upravi, da zajednički, još brže i efikasnije realiziramo buduće projekte na dobrobit Labinjana.“

MO Kature.jpg (65 KB)