Pretraživanje

Konstituirana vijeca i izabrani predsjednici mjesnih odbora Grada Labina

Ponedjeljak, 18. Lipnja 2012. - 6:43

Tijekom petka i subote, 15. i 16. lipnja 2012. godine konstituirana su vijeca mjesnih odbora Grada Labina: Labin Donji, Ripenda, Kapelica, Labin Kature, Rabac, Labin Gornji i Vinež. 

Izvršena je verifikacija mandata clanova vijeca svih mjesnih odbora i izabrani su predsjednici vijeca mjesnog odbora na podrucju Grada Labina.

Darijan Cekada  izabran je za predsjednika Vijeca Mjesnog odbora Labin Donji, Adrijano Biletic, za predsjednika Vijeca Mjesnog odbora Ripenda, Ombreta Vitasovic Diminic, za predsjednicu Vijeca Mjesnog odbora Kapelica, Darko Martinovic, za predsjednika Vijeca Mjesnog odbora Labin Kature, Smiljan Popov, za predsjednika Vijeca Mjesnog odbora Rabac, Valter Glavicic, za predsjednika Vijeca Mjesnog odbora Labin Gornji te Bojan Batelic, za predsjednika Vijeca Mjesnog odbora Vinež.

Gradani putem labin.hr portala mogu uputiti mjesnim odborima svoja pitanja, ideje i sugestije i to na http://www.labin.hr/node/521


Prilozi