Pretraživanje

Konstituirajuce sjednice Vijeca Mjesnih odbora Grada Labina

Srijeda, 13. Lipnja 2012. - 13:13

Na temelju clanka 35. Odluke o izboru clanova vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 2/12.), Gradonacelnik Grada Labina raspisao je pozive za konstituirajuce sjednice Vijeca Mjesnih odbora Grada Labina. Pozive za konstituirajuce sjednice možete preuzeti ovdje.


Prilozi