Pretraživanje

Koncesije

Komunalne djelatnosti i promet > Javne površine, koncesijska odobrenja i koncesije > Koncesije

_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Viša stručna suradnica za pravne poslove
Maja Babić Vidak
Tel. +385 52 866 830
email: maja.babic@labin.hr


;