Pretraživanje

Konačni rezultati izbora za članove vijeća srpske, bošnjačke i talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu

Četvrtak, 09. Svibnja 2019. - 0:00

Objavljujemo konačne rezultate izbora za članova vijeća srpske, bošnjačke i talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu,  koji su održani 5.svibnja 2019. godine. Rezultati izbora postali su konačni dana 09. svibnja 2019. godine

Prilozi