Pretraživanje

Kiša nije omela vrlo dobre srpanjske turisticke rezultate

Utorak, 02. Kolovoza 2011. - 12:15

Ucestala kiša u drugoj polovici mjeseca srpnja nije bitno utjecalo na boravke na našem podrucju a prema dostupnim podacima za našu destinaciju ocekuje se i vrlo dobar kolovoz.

Naime, u srpnju je zabilježeno 12% više dolazaka (46.567) i 6 % više nocenja od lanjskog (312.352). Strani su gosti ostvarili 97,50 % svih nocenja a domaci 2,50%. Prosjecni boravak je iznosio 6,7 dana što je na lanjskom nivou.

Najbrojniji su Nijemci s udjelom od 18% u ukupnim nocenjima, Cesi sa 14%, Austrijanci sa 12%, Talijani i Slovenci sa po 8% udjela, Nizozemci sa 7% te Francuzi i Slovaci sa po 4%.

Dok su Nijemci ostvarili lagan pad od 3% u odnosu na lanjski srpanj a Francuzi pad od 28%, Austrijanci bilježe porast od 35%, Cesi od 14%, Talijani 11% i Slovenci od 10%.

U prvih sedam mjeseci ostvareno je 656.988 nocenja (4% više nego lani) i 108.933 dolazaka (7% više nego lani). Stranci su ostvarili 96% ukupnog prometa a domaci 4%.

Prema udjelima u sveukupnim nocenjima najbrojniji su  Nijemci sa 32,50% , slijede Austrijanci sa 11%, Cesi sa 10% te Talijani i Slovenci s udjelom od  7%. U ovom razdoblju Nijemci su na 99% u odnosu na lani, a porast bilježe Austrijanci i to cak od 25%, Cesi  11%, Talijani 10% i Slovenci 9%.

Hotelski smještaj je u prvih sedam mjeseci na nivou lanjskog prometa, mali hoteli i pansioni imaju porast od 13%, kamp  od 11%, privatni smještaj Rabac porast od 10% a privatni smještaj Labin cak 32%.

Porast prometa u privatnom smještaju Opcine Sv. Nedjelja od  43% govore u prilog sve vecoj potražnji odmora u unutrašnjosti Istre.