Pretraživanje

Kino Labin

Prva faza projekta obuhvaća izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Kina Labin -  Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin.

Predmet projektnog zadatka je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju predmetne zgrade kojom će se dobiti potrebni prostori za rad Umjetničke škole M.B. Rašana uz zadržavanje kina te dati rješenja energetske učinkovitosti kojima se neće narušiti arhitektonsko oblikovanje postojeće građevine.  Zgrada je sagrađena u '30-tim godinama prošlog stoljeća, posjeduje tipična obilježja  arhitekture tog doba te nalazi se unutar zaštićene povijesne cjeline Labina.


Vrijednost projekta (1.faza):  298.000,00 bez PDV-a

Izvršitelj:  URBANE TEHNIKE d.o.o., Vrbnik 8a, 10000 Zagreb

Rok izrade: 11/2019  

Status projekta: U realizaciji


kino_2.jpg (238 KB)


;