Pretraživanje

Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine

esf vidljivost.jpg (12 KB)
                                                                            www.strukturnifondovi.hr        www.esf.hr
Naziv projekta:  

Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine

Nositelj projekta:  

Grad Labin

Partneri:

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Srednja škole „Mate Blažina“ Labin

Suradnici:

HZZ Područni ured Pula

Kratki opis projekta:

Ovaj projekt povezuje sve čimbenike karijernog savjetovanja u lokalnoj zajednici s naglaskom na jačanju kapaciteta osnovnoškolske sredine za kvalitetan program profesionalne orijentacije, a sve kroz pilot model primjene austrijskog petofaznog modela u hrvatskim uvjetima.

Mladi nezaposleni na projektu će bolje upoznati svoje sposobnosti i izazove putem procesa karijernog savjetovanja te će steći uvid u mogućnosti za samozapošljavanje koje im se nude na tržištu rada.

Tijekom projekta psiholog u školi dobiva dodatan trening za karijerno savjetovanje osnovnoškolaca te potreban suvremeni psihologijski instrumentarij. Učenici dobivaju obuhvatnije poznavanje svojih sposobnosti, obrazovnih smjerova, zanimanja i realnog sektora.  Ključni partneri i suradnici na projektu, ujedno čimbenici lokalne politike zapošljavanja, kao osnovna i srednja škola, lokalni gospodarstvenici, lokalna samouprava i Hrvatski zavod za zapošljavanje na projektu uspostavljaju čvrste veze i jačaju suradnju u području rješavanja problematike zapošljavanja.

Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala Istarske županije (2016.-2020.)

Ciljane skupine:

Nezaposleni mladi i učenici osnovne škole s područja Labinštine

Cilj projekta:

Cilj projekta: Projektom Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine želi se ojačati kapacitet nezaposlenih mladih i učenika za aktiviranje na tržištu rada kroz bolje upoznavanje vlastitih sposobnosti  putem karijernog savjetovanja te predstavljanja mogućnosti koje im se nude na tržištu rada na dva načina:

1) upoznavanje s mogućnostima za samozapošljavanje (paušalni obrt, OPG, tvrtka, udruga i dr.)

2) karijerno informiranje o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i realnim zadacima iz pojedinih zanimanja - osnovnoškolci.

Rezultati projekta:

1)  25 mladih nezaposlenih s realnim očekivanjima od sebe i tržišta rada te informiranih o mogućnostima za korištenje mjera za samozapošljavanje u svrhu aktivacije na tržištu rada

2)  70 učenika osnovne škole koji su kroz program profesionalnog savjetovanja u pet koraka stekli poznavanje svojih kapaciteta, ponude zanimanja i obrazovnih smjerova te kroz posjete realnom sektoru i karijerne radionice realniju sliku o zanimanjima.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 775.913,62 HRK

Odobrena bespovratna sredstva ESF: 775.913,62 HRK (100 %)

Razdoblje provedbe:

ožujak 2019 –  ožujak 2021. (24 mjeseca)

Kontakt osobe:

Robert Mohorović, mag.oec
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte
T     +385 (0)52 866-817
@     robert.mohorovic@labin.hr

Ana Černjul, dipl.oec
Viša stručna suradnica za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte
T     +385 (0)52 866-817
@     ana.cernjul@labin.hr


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Labina.


;