Pretraživanje

Jelena Batelic dobitnica financijske potpore za Gruntvig program

Srijeda, 07. Studenog 2012. - 12:30

Program za cjeloživotno ucenje najveci je program Europske unije u podrucju obrazovanja, obuhvaca sve sektore obrazovanja te potice mobilnost i medunarodnu suradnju. Program za cjeloživotno ucenje sastoji se od cetiri sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje), Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), pokriva razdoblje od 2007. - 2013. godine, s proracunom od 6.9 milijardi € a u njemu mogu sudjelovati 27 država clanica EU, te Hrvatska i Turska kao države kandidatkinje predlaganjem projekata koji su rezultat suradnje obrazovnih institucija, poduzeca i udruga iz Hrvatske s onima u inozemstvu. Institucije iz Hrvatske prijavljuju se svojim projektnim prijedlozima na raspisani natjecaj, a pojedinci preko svoje institucije na raspisane natjecaje Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Jelena Batelic, magistrica inžinjerka modnog i tekstilnog dizajna svojim projektnim prijedlogom preko udruge za mlade Alfa Albona prijavila se na raspisani natjecaj u okviru potprograma Grundtvig, te je njena prijava odobrena i kao takva dobitnica je financijske potpore za strucno usavršavanje za podrucje vizualnih umjetnosti na Malti.

Grundtvig omogucuje suradnju izmedu ustanova povezanih s obrazovanjem odraslih diljem cijele Europe, a namijenjen je opcem obrazovanju odraslih, stjecanju znanja i vještina pomocu kojih se lakše suociti s raznim organizacijskim i poslovnim izazovima te poboljšanju opce kvalitete života, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti, a istovremeno priprema sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.