Pretraživanje

Javno savjetovanje kao dio daljnjeg postupka pozivnog natjecaja "Prostori (su)djelovanja"

Utorak, 28. Listopada 2014. - 6:30

U petak 31. listopada 2014. godine s pocetkom u 12.00 sati u Maloj vijecnici Grada Labina, održati ce se Javvno savjetovanje kao dio daljnjeg postupka pozivnog natjecaja "Prostori (su)djelovanja" Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Savjetovanje ce moderirati predsjednica udruge SMART Zvijezdana Schulz Vugrin, dok ce pilot program i prijedlog organizacije društvenog centra u Labinu predstaviti predstavnik Grada Labina i Udruge za mlade Alfa Albona.

Grad Labin izabran je medu 20 gradova za ukljucenje u pilot program sa projektom "Zgrada društvenog poduzetništva". Cilj Javnog savjetovanja je u suradnji sa organizacijama civilnog društva i gradana planirati i ustrojiti buduci multifunkcionalni društveno-kulturni i edukacijski centar u Labinu (bivši RIŠ). Odabrani gradovi ce imati priliku dobiti podršku od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i suradnickih organizacija (Ured za udruge, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede i Zaklada Kultura nova) za daljnji razvoj projektnih prijava i pripreme za prve natjecaje suradnickih organizacija koji se planiraju otvoriti pocetkom 2015. godine.

U nastavku procesa ocekuje se postupak provedbe izrade studije održivosti društvenog centra te zakljucivanje sporazuma o Razvojnoj suradnji i priprema projekta za ESI (European Structural & Investment Funds) natjecaje.


Prilozi