Pretraživanje

Javni radovi u Gradu Labinu

Petak, 01. Lipnja 2012. - 11:16

Na temelju mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2012. godini i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje zapošljavanja u programima javnih radova u 2012. godini od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, a koje imaju za cilj povecanje zaposlenosti nezaposlenih osoba, Grad Labin inicijator je javnih radova za zapošljavanje osoba koje ispunjavaju propisane uvjete, a Komunalno poduzece 1. Maj Labin d.o.o. je izvodac javnih radova.

Temeljem Programa javnih radova Grada Labina pod nazivom “Uredimo naš grad” odobrenog od strane HZZ-a, sa prvotnih mjesec dana, produžen je na 2 mjeseca. Shodno tome u Komunalnom poduzecu 1. Maj Labin d.o.o. zaposleno je 7 osoba, a koje sa radom zapocinju dana 04. lipnja 2012. godine.

Zapošljavanje   u  programima   javnih   radova  pod  nazivom „Uredimo naš grad“  aktivna je mjera kojoj je cilj, društveno korisnim radom, povecati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba na podrucju grada Labina, afirmirati njihovu socijalnu ukljucenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nazaposlenosti, uz potporu jedinica lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu.

Ciljana skupina su dugotrajno nezaposlene osobe, bez obzira na dob, razinu obrazovanja i prethodno radno iskustvo, uz ispunjavanje propisanih uvjeta sa HZZ-a.