Pretraživanje

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - KB 20kV OD TS 20/0,4 kV FRANKOVIĆI - DO 20kV KABELA UZ STUP DV 10(20) kV VLAŠKA, na katastarskim česticama 2576/2 i 2586 obje k.o. Trget te k.č. 1112, 1117/1, 1118, 1119, 1148/1, 1120/1, 1123, 1124, 1120/2, 1176/2 i 1196 sve k.o. Novi Labin (KAPELICA) na području Grada Labina.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.04.2019. godine u 08:00 sati, u Odsjeku za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, 3. kat, soba br. 29.


Javni poziv u prilogu.

Prilozi


;