Pretraživanje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2.a skupine - regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica II

Javni poziv za uvid u spis predmeta Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

–    građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2.a skupine - regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica II

na katastarskim česticama: 1093/4, 1094/2, 1097/1, 1097/2, 1098, 1100/1, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1110/1, 1111, 1112, 1136/4, 1137/1, 1142, 1145/4, 1146/1, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175/1, 1175/2, 1176, 1185/1, 1188, 1190/1, 1190/2, 1191, 1663/3, 1664, 1665, 1667/1, 1667/3, 2635, 2636, 2647, 2653, 2654, 2658, 2673 i 2674 k.o. Trget (naselje Kapelica).

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.05.2020. (utorak) u razdoblju od 09:30 – 10:30 sati, na lokaciji – Grad Labin, Velika vijećnica u prizemlju građevine, Titov trg 11, 52220 Labin.


Cjelokupni tekst javnog poziva preuzmite u prilogu.

Prilozi


;