Pretraživanje

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Ponedjeljak, 15. Lipnja 2015. - 12:51

Upravni odjel za prostorno uredenje, zaštitu i gradnju, Odsjek za prostorno uredenje i gradnju poziva Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za promjenu namjena gradevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije elektricne energije , 3. Skupine.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.06.2015 u 09:00 – 12:00 sati, na lokaciji – u Odsjeku za prostorno uredenje i gradnju, 3. kat, soba br. 29..

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomocenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


Prilozi