Pretraživanje

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Utorak, 16. Lipnja 2015. - 12:18

Upravni odjel za prostorno uredenje, zaštitu i gradnju, Odsjek za prostorno uredenje i gradnju poziva Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za promjenu namjena gradevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije elektricne energije - KB 20 kV TS 35/10(20) Kv Starca - stup DV 10(20) kV MASLINICA, 3. Skupine.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.06.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – u Odsjeku za prostorno uredenje i gradnju, 3. kat, soba br. 25.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomocenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Poziv u prilogu.


Prilozi