Pretraživanje

Javni poziv za ukljucivanje djece u program predškole za 2014/2015. pedagošku godinu

Petak, 03. Listopada 2014. - 10:58

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  Državnog pedagoškog standarda  Grad Labin upucuje Javni poziv za ukljucivanje djece u program predškole za 2014./2015. pedagošku godinu.

Program predškole je od 31. kolovoza 2014. godine postao obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Ovaj poziv odnosi se na roditelje/skrbnike cija djeca nisu polaznici djecjeg vrtica, a iduce ce godine krenuti u prvi razred osnovne škole (djeca koja su do 01. rujna 2014. godine navršila pet i pol godina, odnosno koja ce 31. ožujka 2015. godine navršiti šest godina.

Sa djecom navedene dobi koji su vec polaznici vrtica sadržaj programa predškole provodi se u sklopu redovitog programa.

U program predškole mogu se upisati djeca s teškocama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske manjine dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Radi prikupljanja podataka o djeci obveznicima predškole s podrucja Grada Labina molimo roditelje/skrbnike da  popunjeni zahtjev dostave na adresu Grad Labin,Titov trg 11,Upravni odjel za društvene djelatnosti  zakljucno do ponedjeljka 13. listopada 2014. godine.

Na isti nacin vrši se evidentiranje djece sa podrucje opcina Raša, S. Nedjelja, Pican i Kršan vrši se u njihovim maticnim opcinama.

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u program predškole za 2014./2015.godinu može se preuzeti u zgradi Grada Labina, u prizemlju i na internet stranici Grada Labina www.labin.hr

Za dodatne obavijesti možete se obratiti na telefon 866-812 ili 866-853


Prilozi