Pretraživanje

Javni poziv za program „Poduzetništvo u kulturi“ za 2014. godinu

Petak, 28. Ožujka 2014. - 9:04

Ministarstvo kulture raspisalo je Javni poziv za program "Poduzetništvo u kulturi" za 2014. godinu. Cilj programa "Poduzetništvo u kulturi" je jacanje kapaciteta kreativnih/kulturnih industrija i poduzetništva u podrucju kulturnog i umjetnickog stvaralaštva i kulturne proizvodnje. Javni poziv je otvoren do 14. travnja 2014. godine.

Ukljucuje poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošaca i novih tehnologija s ciljem uvecavanja vrijednosti - orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj.

Za provedbu Javnog poziva za programe poduzetništva u kulturi za 2014. godinu u proracunu Ministarstva kulture osigurano je ukupno 1,9 mil. kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 posto prihvatljivih troškova predloženog projekta. Najniža pojedinacna potpora iznosi 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti malog gospodarstva kojima je pretežita/glavna djelatnost, prema Odluci o nacionalnoj kvalifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007., odredena za obavljanje djelatnosti: knjige i nakladništva te izvedbenih i vizualnih (likovnih) umjetnosti.

 

Više o natjecaju: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=10163