Pretraživanje

Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade “Volonter/ka godine” za 2019. godinu

Četvrtak, 05. Prosinca 2019. - 0:00

Temeljem članka 51. Statuta Grada Labina (Službene novine Grada Labina broj 5/19 – pročišćeni tekst), i sukladno odredbama Zakona o volonterstvu (Narodne novine broj 58/07, 22/13) dana 5. prosinca 2019. godine Gradonačelnik Grada Labina objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE  “VOLONTER/KA GODINE” ZA 2019. GODINU

 Predmet ovog Poziva  je dodjela nagrade “VOLONTER/KA GODINE” koju dodjeljuje Gradonačelnik Grada Labina na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrade “VOLONTER/KA GODINE” za 2019. godinu.

Nagrada iz prethodnog stavka se dodjeljuje za individualni volonterski doprinos i volonterski rad u 2019. godini, a sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine broj 58/07, 22/13) kojim volonteri i volonterke doprinose: poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupina/e osoba ili općoj dobrobiti; aktivnom uključivanju osobe/a  ili skupine/a u društvena zbivanja; ili razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Pravo podnošenja prijedloga kandidata/kandidatkinja za dodjelu nagrade “VOLONTER/KA GODINE” imaju fizičke i pravne osobe (udruge, zaklade, fondacije, ustanove koje nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, mjesni odbori) koje su tijekom 2019. godine surađivale s volonterima.

Svaka fizička ili pravna osoba može nominirati najviše 3 (tri) volontera.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 3. veljače 2020. godine.

Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima dostupnim na Službenim stranicama Grada Labina www.labin.hr ili osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Titov trg 11, 52220 Labin, a mogu se zatražiti i putem e-maila ured.grada@labin.hr.

Detalje Javnog poziva i popratnu dokumentaciju možete preuzeti u prilogu.

Prilozi