Pretraživanje

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina na temelju odredbi čl. 93. Zakona o službenicima  i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11. i 4/18.), Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ 57/12.,120/12. i 16/17.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Labinu za 2018. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 2/18.), dana 11. travnja 2018. godine objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, na slijedeće radno mjesto u:    

 
 1. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju

       – 1 polaznik/ca koji će se osposobljavati za poslove referenta za administrativne poslove

        Uvjeti: Srednja stručna sprema tehničke, upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke

 

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv trebaju kumulativno ispunjavati dodatne uvjete:

-       osoba do navršenih 30 godina života

-       vodi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba dulje od trideset dana.

-       osoba koja nema više od 1 godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.


Prijave se podnose na adresu: Grad Labin (za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – referent za administrativne poslove), Titov trg 11, 52220 Labin, najkasnije do 19. travnja 2018. godine.


Cjelokupni tekst natječaja pogledajte u prilogu.

Prilozi


;