Pretraživanje

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ponedjeljak, 21. Studenog 2016. - 0:00

Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti i pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Labinu za 2016. godinu, dana 21. studenog 2016. godine objavljuju Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), na slijedeće radno mjesto u:  

1.    Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
-       1 polaznik/ca koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte
Uvjet: Magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne, arhitektonske, građevinske ili druge odgovarajuće tehničke struke

-       1 polaznika/ce koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za kulturu, informiranje i odnose s javnošću
Uvjet: Magistar struke ili stručni specijalist društveno humanističkog smjera

2.    Upravni odjel za komunalne djelatnosti
-       1 polaznik/ca koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove
Uvjet: - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

3.    Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti
– 1 polaznik/ca koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za planiranje i izvršenje proračuna
Uvjet: Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

4.    Upravni odjel za samoupravu i opće poslove
– 1 polaznik/ca koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove
Uvjeti: - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

– 1 polaznik/ca koji će se osposobljavati za poslove referenta za uredsko poslovanje.

Prijave se podnose na adresu: Grad Labin (za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – navesti radno mjesto na koje se prijavljuje), Titov trg 11, 52220 Labin, najkasnije do 29. studenog 2016. godine.

Cjelokupni Javni poziv preuzmite u privitku.

Prilozi