Pretraživanje

Javni poziv za prijam polaznika strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Petak, 31. Listopada 2014. - 13:41

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ 57/12., 120/12.), u cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz – strucno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ), Grad Labin objavljuje Javni poziv za prijam polaznika strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to u:   

1)    Ured Grada:

-       1 polaznik – magistar ili strucni specijalist ekonomske, pravne, arhitektonske, gradevinske ili druge odgovarajuce tehnicke struke

2)    Upravni odjel za komunalne djelatnosti:

-       1 polaznik – magistar struke ili strucni specijalist arhitektonske, gradevinske ili druge odgovarajuce tehnicke struke

3)    Upravni odjel za proracun i financije:

-       1 polaznik – magistar struke ili strucni specijalist ekonomske struke

4)    Upravni odjel za samoupravu i opce poslove:

-       1 polaznik – magistar struke ili strucni specijalist društvene struke

5)    Upravni odjel za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju

-       1 polaznik – magistar struke ili strucni specijalist arhitektonske ili gradevinske struke

6)     Upravni odjel za društvene djelatnosti:

-       1 polaznik - magistar struke ili strucni specijalist društveno humanistickog smjera.

Prijave se podnose na adresu: Grad Labin (za strucno osposobljavanje za rad), Titov trg 11, 52220 Labin, najkasnije do 10. studenog 2014. godine.

Cjelokupni tekst Javnog poziva možete preuzeti u privitku obavijesti.


Prilozi