Pretraživanje

Javni poziv za prijam polaznika strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ponedjeljak, 24. Ožujka 2014. - 11:13

Procelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, procelnica Ureda Grada, te procelnica Upravnog odjela za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju, dana 21. ožujka  2014. godine objavljuju Javni poziv za prijam polaznika strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Primaju se polaznici strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:    

1)    u Upravni odjel za komunalne djelatnosti:

-       1 polaznik – magistar ili strucni specijalist gradevinske struke

2)    u Ured Grada:

-       1 polaznik – magistar struke ili strucni specijalist pravne struke

3)    u Upravni odjel za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju:

-       1 polaznik – sveucilišni prvostupnik ili strucni prvostupnik pravne struke

-       1 polaznik – magistar struke ili strucni specijalist arhitektonske ili gradevinske struke

Cilj strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog strucnog ispita, u skladu sa clankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11. – u nastavku teksta

Prijave se podnose na adresu: Grad Labin (za strucno osposobljavanje za rad), Titov trg 11, 52220 Labin, najkasnije do 31. ožujka 2014. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave nece biti razmatrane. Kandidati ce o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku od 30 dana. 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploci Grada Labina.


Prilozi