Pretraživanje

Javni poziv za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Labina za 2022.

Srijeda, 15. Lipnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.), Zaključka Gradonačelnika Grada Labina, KLASA: 024-02/22-02/164, URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 13. lipnja 2022. godine, a prema Planu rada Prometne jedinice mladeži Grada Labina za 2022. godinu, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina dana 15. lipnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Labina za 2022. godinu.

 
UVJETI PRIJEMA:

Opći uvjeti koje moraju ispuniti zainteresirani kandidati za rad u Prometnoj jedinici mladeži:

 • Hrvatski državljani
 • Učenici srednje škole koji su navršili 16 godina ili studenti
 • Zdravstvena sposobnost
 • Primjerenost u učenju, ponašanju i radu


Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati - učenici / studenti:

 • koji su stipendisti Grada Labina
 • koji su starije godište odnosno imaju veći stupanj naobrazbe (srednja, viša, fakultet),
 • koji su stalno nastanjeni u Gradu Labinu,
 • koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta i dokaze za ostvarivanje prednosti kandidati dostavljaju uz molbu.

 
Uz molbu se prilažu sljedeći obvezni dokazi:

 • preslik osobne iskaznice,
 • potvrda o statusu učenika / studenta
 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti izdanu od liječnika obiteljske/opće medicine (ne starije od 6 mjeseci)
 • kontakt broj telefona / mobitela

 

Uz molbu se mogu priložiti i sljedeći dokazi:

 • potvrda škole da je podnositelj molbe, učenik ili student, primjeren u učenju i ponašanju,
 • preslik vozačke dozvole.

U molbi obvezno navesti: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu. Nepotpune molbe se neće razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave Javnog poziva a najkasnije do 23. lipnja 2022. god. putem pošte na adresu Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin s naznakom “NE OTVARATI – javni poziv za prijam u Prometnu jedinicu mladeži Grada Labina” ili e-mailom na komunalni.odjel@labin.hr

Cjelokupni tekst Poziva preuzmite u prilogu.

Foto: ilustracija(slobodnadalmacija.hr)
 

Prilozi