Pretraživanje

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina

Ponedjeljak, 16. Travnja 2018. - 0:00

Na temelju članka 12. stavak 6. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18.), Gradonačelnik Grada Labina 16. travnja  2018. godine, objavljuje  JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina.

Inicijativa o kandidatima za dodjelu javnih priznanja podnosi se Komisiji u pisanom obliku i mora sadržavati:

 

-          ime i prezime odnosno  naziv predlagatelja

-          prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

-          ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za kandidata za dodjelu javnog priznanje

-          životopis kandidata

-          naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže

-          pisano obrazloženje i opis značajnih dostignuća i doprinosa radi kojih se predlaže kandidata za dodjelu javnog priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

Inicijativa o kandidatima za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavlja se u Grad Labin, Komisiji za dodjelu  priznanja Gradskog vijeća Grada Labina, sa naznakom "ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA LABINA", Labin, Titov trg 11, najkasnije do 30. svibnja 2018. godine. 

Javna priznanja uručuju se jednom godišnje, u pravilu, na svečanoj sjednici povodom Dana Grada. Odluka o dodjeli javnih priznanja objavljuje se u "Službenim novinama Grada Labina". Javna priznanja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Labina na prijedlog Komisije za dodjelu  priznanja Grada Labina, a Gradsko vijeće je donosi na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.   

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja može Komisiji dati svaki član te Komisije, radna tijela i vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, te udruge građana i druge pravne i fizičke osobe sa područja Grada. Inicijativa se podnosi Komisiji u pisanoj formi s obrazloženjem, a po potrebi dokumentirana radi valjanog odlučivanja.

Postupak za dodjelu javnih priznanja pokreće Gradonačelnik  objavom javnog poziva u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja kojim se pozivaju ovlašteni predlagatelji da dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada. Rok za dostavu prijedloga ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana objave javnog poziva.

Cjelokupni tekst Poziva pogledajte u prilogu.

Prilozi