Pretraživanje

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina

Utorak, 02. Lipnja 2015. - 8:34

Na temelju clanka 12. stavak 6. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.) i clanka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13.), Gradonacelnik Grada Labina 2. lipnja  2015. godine, objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina.

Inicijativa o kandidatima za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavlja se u Ured Grada Labina, Komisiji za dodjelu  priznanja Grada Labina, sa naznakom "ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA LABINA", Labin, Titov trg 11, najkasnije do 3. srpnja 2015. godine. 


Prilozi