Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz

Ponedjeljak, 06. Lipnja 2011. - 6:33

Na temelju clanka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza (“Službene novine Grada Labina” broj 3/11.), te clanka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst), Gradonacelnik Grada Labina raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoza.

Predmet javnog poziva je izdavanje dozvole na temelju koje se obavlja autotaksi prijevoz na podrucju Grada Labina.

Dozvola se izdaje fizickim i pravnim osobama registriranim za obavljanje autotaksi prijevoza, a koje imaju sjedište ili prebivalište na podrucju Grada Labina, te ispunjavanju druge uvjete iz ovog Javnog poziva i Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza. Izdati ce se šest dozvola po  nacelu: jedna dozvola - jedno autotaksi vozilo  - jedan autotaksi vozac. Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina, odnosno najduže do isteka važenja licencije

Rok za predaju zahtjeva istice 15-ti dan od dana objave na Oglasnoj ploci u Gradu Labinu, odnosno u utorak, 21. lipnja 2011. godine u 12,00 sati kada ce biti javno otvaranje istih.

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici u Pisarnici Grada Labina ili putem pošte preporuceno na Grad Labin - Titov trg 11 sa naznakom: «NE OTVARATI - ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA AUTOTAKSI  PRIJEVOZ». Isti se mogu preuzeti takoder u Pisarnici Grada Labina ili u prilogu.

Zahtjevi moraju biti zaprimljeni u pisarnici Grada Labina u utvrdenom roku bez obzira na nacin dostave. Krajnji rok za predaju zahtjeva je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja istih. Nepotpuni i zakašnjeli zahtjevi nece se razmatrati.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina, kancelarija broj 18/II kat ili na telefon broj 866-863 ili 0992108546.


Prilozi