Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacija Labin Art RepublikeNa temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst i 8/13.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17. i . i 2/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacija LABIN ART REPUBLIKE

30. lipanj (Subota)  -  16. FEŠTA PETROVA, 

05. srpanj (Četvrtak) - „FROM LATIN TO SWING“ Jazz  odjel Umjetničke škole Matka Brajše Rašana

06. srpanj (Petak) - ATOMIC JAZZ ISTRA

07. srpanj (Subota) - DINA RIZVIĆ

12. srpanj (Četvrtak) - LABINSKA ULIČNA ČAROLIJA

19. – 21. srpanj (Četvrtak – subota) SHPEENA DOX  - FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA

26. srpanj (Četvrtak) - „IZVORNO HRVACKO“

02. kolovoz (Četvrtak) - TRNORUŽICA 

09. kolovoz (Četvrtak) - KONCERT GRUPA DETOUR

11. kolovoz (Subota) - NOĆ GRADA LABINA

16. kolovoz (Četvrtak) - KONCERT POD ZVJEZDAMA Karin Kuljanić I Mario Lipovšek Battifiaca

23. kolovoz (Četvrtak) - STUDIO SMJEHA

30. kolovoz (Četvrtak) - KONCERT GRUPA VEJA

LOKACIJA korištenja javne površine u starom gradu kod špine sukladno grafičkom prikazu

NAPOMENA:

korisnik lokacije obavezan je:

-  postaviti tipiziranu drvenu kućicu veličine do 8,0 m2 za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti,

-  obavezan je osigurati razglasnu, rasvjetnu i binsku opremu te tehničko i produkcijsko osoblje (ton majstor i pomoćni radnik) adekvatno za održavanje koncerta,

-  u suradnji sa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Labina koordinirati prije navedenim događajima, te sudjelovati u organizaciji istih.

 
OPĆI UVJETI:

-
ponuda za korištenje javne površine daje se isključivo za sve manifestacije kao jedna ponuda,

- dodijeljena lokacija se mora koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina, te drugim pozitivnim propisima,

- nije dozvoljeno davanje dodijeljenih lokacija u podzakup.

U slučaju nepoštivanja, prethodno navedenih uvjeta, Grad Labin ima pravo ukinuti Rješenje o korištenju dodijeljenih javne površine bez prava na naknadu štete.    

DOSTAVA PONUDE:

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - manifestacije LABIN ART REPUBLIKA".

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 21. lipnja 2018. u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.          

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Cjelokupni tekst natječaja, grafički prikaz i obrazac prijave preuzmite u prilogu.


Prilozi


;