Pretraživanje

Javni poziv za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Labina

Petak, 29. Svibnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 9. stavak 2. Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu (“Službene novine Grada Labina” broj 2/20.) i Odluke o raspisivanju i objavi javnog poziva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Labina oznake KLASA: 022-05/20-01/2-122 URBROJ: 2144/01-01-20-1 od 19. svibnja 2020. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom raspisuje Javni poziv za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Labina.

 

1.    Predmet javnog poziva je obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Labina, kako slijedi:

  • u Labinu na relaciji Titov trg – ulica Presika - gradsko groblje - ulica Svete Katarine - Titov trg
  • Rapcu na relaciji: Maslinica – Lungo Mare – ulica Obala Maršala Tita - okretište kod svjetionika na početku plaže Lanterna i Riva - ulica Obala Maršala Tita - ulica Mediteranska - ulica Lanterna - ulica Girandella - parkiralište na Girandelli.Javno otvaranje pristiglih zahtjeva održati će se 15. lipnja 2020. godine u 12 sati u prostorijama Grada Labina.

Postupku otvaranja zahtjeva mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe podnositelja uz predočenje pisanog dokaza ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlaštene ili opunomoćene osobe podnositelja.

Nakon roka za dostavu zahtjeva, podnositelj ne može mijenjati sadržaj zahtjeva niti isti zamijeniti novim.

Nepotpuni i zakašnjeli zahtjevi neće se uzeti u obzir.

Cjelokupni tekst Javnog poziva te obrazac ponude preuzmite u prilogu.

Prilozi