Pretraživanje

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor clanova Savjeta mladih Grada Labina

Petak, 08. Kolovoza 2014. - 10:45

Gradsko vijece Grada Labina na sjednici održanoj 24. srpnja 2014. uputilo je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor clanova Savjeta mladih Grada Labina.

Savjet mladih Grada Labina broji 9 clanova, ukljucujuci predsjednika i zamjenika predsjednika. Svaki clan ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i clanovi. Kandidature za clanove i zamjenike Savjeta mladih mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, ucenicka vijeca, studentski zborovi, pomladci politickih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 30 mladih). Clanove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijece Grada Labina na vrijeme od tri godine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvacanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata“ dostavljaju se na adresu:

Grad Labin

Ured grada

Titov trg 11

52 220 Labin

s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor clanova Savjeta mladih Grada Labina“ i to najkasnije do ponedjeljka, 11. kolovoza 2014. godine.


Javni poziv možete preuzeti u privitku obavijesti.


Prilozi