Pretraživanje

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “BOŽIĆ U LABINU 2020.”

Ponedjeljak, 16. Studenog 2020. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20.), članka 10. Odluke o korištenju javnih površina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti  tijekom održavanja manifestacije “BOŽIĆ U LABINU 2020.”

 
Predmet javnog poziva je prikupljanje informacija o interesu za korištenje adventskih drvenih kućica, te javnih površina za vrijeme manifestacije “Božić u Labinu 2020.”, na sljedećim lokacijama:

a)    Titov trg, Labin (4 adventske kućice površine 4m2 i javna površina za proširenje postojećih ugostiteljskih terasa sukladno prostornim mogućnostima)- u periodu od 18.12.2020. do 27.12.2020.

b)    Park uz autobusni kolodvor Labin (2 adventske kućice površine 4 m2 i javna površina za proširenje postojećih ugostiteljskih terasa sukladno prostornim mogućnostima)- u periodu od 18.12.2020. do 31.12.2020.

c)    Zelenice (javna površina za proširenje postojećih ugostiteljskih terasa sukladno prostornim mogućnostima)- u periodu od 18.12.2020. do 31.12.2020.

 
Predmetne adventske kućice i javne površine za proširenje postojećih ugostiteljskih terasa daju se na korištenje bez naknade, u sklopu manifestacije “Božić u Labinu 2020”.

Svi zainteresirani obvezni su ispuniti prijavu koja je sastavni dio ovog Poziva i dostaviti je isključivo putem e-maila na: komunalni.odjel@labin.hr do 24. studenog 2020. godine.

Cjelokupni tekst Javnog poziva te obrazac prijave preuzmite u prilogu.

Prilozi