Pretraživanje

Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj 2013 - 2020

Utorak, 28. Svibnja 2013. - 7:00

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga sukladnih Europskoj strategiji za pametan, održiv i ukljuciv rast – EUROPA 2020, opcem strateškom cilju Strategije razvoja poduzetništva 2013-2020. godine – povecanju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost.

Svrha poziva je iskazivanje interesa za pomoc u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji ce se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj. Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga su subjekti malog gospodarstva sukladno zakonskoj definiciji koji trebaju zadovoljiti sljedece opce uvjete te:

- imaju sjedište na podrucju Republike Hrvatske,

- imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj godini,

- imaju podmirene obveze prema državi,

- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

- nisu za iste namjene u svom projektnom prijedlogu koristili IPARD ili bilo koju drugu vrste državne potpore,

- su registrirani po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD - NN 58/2007) u jednom od  prihvatljivih sektora (industrija i usluge, turizam). Sljedece djelatnosti nisu prihvatljive : A 01.1; A 01.2; A 01.3; A 01.4; A03; B05; B07.01; C 13.95; C13.96; C 20.17; C22; C24.1; C24.2; C24.3; C24.52; C24.53; C30.1; G; K L; N79; R91; R92.

Više informacija i potrebne obrasce moguce je preuzeti na linku http://www.minpo.hr/default.aspx?id=354 ili uputiti na besplatni info telefon: 0800/234505 te adresu e-pošte: programiranje@minpo.hr.

Poziv za prijavu projektnih prijedloga  otvoren je do 30. lipnja 2013. godine. Podnositelj zahtjeva može podnijeti više od jedne prijave. Podnositelj zahtjeva mora za svaki projekt podnijeti zasebnu prijavu.