Pretraživanje

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2015. godini

Utorak, 13. Siječnja 2015. - 14:23

Gradonacelnik Grada Labina uputio je danas Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2015. godini.

Cjeloviti tekst Javnog poziva zajedno sa uvjetima, kriterijima i potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava na potpore i subvencije nalazi se ovdje.

Prezentacija Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2015. godini održat ce se u ponedjeljak, 19. sijecnja u polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin s pocetkom u 17 sati.

Nepovratna sredstva u vidu potpora i subvencija dodijeljivat ce se kroz tri mjere:
1. Potpora za pocetnike registrirane nakon 30.6.2014. i sa najmanje jednom (samo)zaposlenom osobom do 7.000 kn (bez PDV-a) – za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske aktivnosti, odnosno za:  nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uredenje poslovnog prostora, troškova nastale prilikom izrade planova i studija (poslovni plan, marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slicno), ishodenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije te ishodenja raznih dozvola), potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost, informaticko obrazovanje, te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta. Porez na dodanu vrijednost (PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.
2. Subvencioniranje troškova strucnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika poticaj je poduzetnicima na usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje strucne osposobljenosti zaposlenika. Odnosi se na strucno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti poduzetnika ili na strucno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika koje su zakonom propisane. Subvencije ce se dodjeljivat za troškove formalnog oblika obrazovanja te strucnog osposobljavanja za rad u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 2.500,00 kuna po poduzetniku
3. Subvencije za troškove nabave opreme i inventara u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna po poduzetniku.

 

Ukupna financijska sredstva koja ce biti dodijeljena kroz tri mjere potpora i subvencija u 2015. godini iznose 400.000,00 kuna.