Pretraživanje

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišne knjige

Srijeda, 09. Ožujka 2022. - 0:00

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišne knjige.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste, navedene u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja tih cesta sukladno odredbama članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21).

Grad Labin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojima su izvedene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika  izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

 
Oznake nerazvrstanih cesta - trase Okvirne oznake katastarskih čestica kojima prolazi trasa ceste Obilježavanje na terenu  Uvid u geodetski elaborat Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja
NC.19.04.

okvirna trasa ceste:

- poč.toč.: NC.19.

- zav.toč.: plaža Maslinica
k.č. 971, 973, 1076/5,

sve k.o. Rabac
18. ožujka 2022.

u 12:00 h
28. ožujka 2022.

13:00 - 14:00 h
GEO TRIANGL d.o.o.

Prilaz Griža 6,

Labin
NC. 21.01.

okvirna trasa ceste:

- poč.toč.: NC.21.01

- zav.toč.: NC.21.
k.č. 980/1, 981, 986, 992/1, 997/2,

k.o. Rabac
18. ožujka 2022.

u 12:00 h
28. ožujka 2022.

13:00 - 14:00 h
GEO TRIANGL d.o.o.

Prilaz Griža 6,

Labin


Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja na dan naveden u tablici, u zgradi Grada Labina, Labin, Titov trg 11 (velika vijećnica).

Radi poštivanja epidemioloških mjera, potrebno je prethodno najaviti točno vrijeme dolaska kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja stranaka na telefonski broj 866-830 ili e- mailom na tijana.celija@labin.hr.

Prilozi